215

Yönetim

Bölüm Başkanlığı

Bölüm Başkanı
Doç Dr. Oğuz Haşlakoğlu   

Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Aynur Karakaş Karaağaç