215

SNT 109 Kazı Resim (Gravür)

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Kazı resmin, resim ve heykel disiplinleriyle karşılaştırmalı tanımı. Geleneksel araç ve gereçlerin kullanımı
ile temel görsel elemanların (biçim, değer, doku, renk) oluşturulması. Estetik ve teknik ilişkisinin
irdelenmesi. “Özgün” kavramının genel tanımı ve kazı resim. Kalıbın plastik olarak yapılandırılması.
Taşıyıcı ve aktarıcı olarak özelliklerinin irdelenmesi. Son taşıyıcının yapısal özellikleri ve hazırlanması.
Baskı aracı ve donanımının kullanımı. Kalıp ve araçlar açısından kişisel önermeler. Güncel malzemelerle
anlatım arayışlarının deneyimlendirilmesi.

Öğretim Elemanları


Desen HALIÇINARLI
Umut GERMEÇ

---- FOTOĞRAFLAR ----