215

Resim Atölyesi

Resim atölyesi, sanat eğitiminin uygulama yönünde yapıtın oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlayan klasik eğitimin ve deneysel üretimin en önemli parçasıdır.

 
Bu gereklilikten dolayı Güzel Sanatlar Resim atölyesi 2000’li yılların başında mevcut mekanın tahsisiyle kurulmuştur.
 
Öğrencilerin dışında akademik ve idari personelin zaman buldukça sanat tutkularını desen ve boyayla görselleştirdikleri bu mekan İTÜ Sürekli Eğitim Merkezinin kamuya açmış olduğu resim kursuna da yaklaşık on yıldır ev sahipliği yapmaktadır.
 
Sürekli Eğitim Merkezi’nin programı haftada bir gün olmak üzere on dört haftalık iki bölümden oluşan bir sertifika programıdır. Programın içeriğini estetik ve güzel olanı fark etme, doğru görme ve soyutlama yaparken farklı tekniklerle (desen, boya, kolaj v.b)oluşturmayı kapsar. Sanat, biçem ve akımlarının karşılaştırılması bulunduğu çağın yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılmasını oluşturan teorik bilgileri de içerir.
 
2009 yılında başlayan SNT kodlu derslerden Sanat ve Yorum, Desen, GSB kodlu Görsel Analiz dersleri de bu mekanda yapılmaktadır.
 
Resim atölyesi klasik eğitimin temelini oluşturan antik kopyalar, natürmort malzemeleri açısından zengin bir donanıma sahiptir. Küçük bir sanat kitaplığına sahip olan resim atölyesi, projeksiyon gösterimine uygunluğu açısından da sanat eğitimine uygun olanaklar sunmaktadır. Resim atölyesinde Öğr.Gör.Dr. Ferhan Gözgü Çelik yürütücülüğünde çalışmalara devam edilmektedir.
5 6 4 7