215

SNT 112 Tiyatro 

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Bu derste, tiyatronun nasıl ve hangi biçimler altında ortaya çıktığı, farklı dönemler ve kültürlerde nasıl
şekillendiği aktarılacaktır. Tiyatro estetiğini oluştururken kullanılan temel araçlar, bu araçların kültürlere
özgülüğü ve evrensel yönü üzerinde durulacaktır. Tiyatronun yaşama kattığı değer, bireyin hayal gücü ve
eleştirel bakışını nasıl pekiştirdiği irdelenecektir.

Öğretim Elemanları


Ali Ersan KARADENİZ
Günay Ertekin

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları

Almula MERTER
Burak ÜZÜMKESİCİ
Fatih HACIOSMANOĞLU
Ferdi MERTER
Murat ÖZEN
Nihat ALPTEKİN
Nilüfer OVALIOĞLU
Şafak TOK
Sedat Bora SEÇKİN
Tülay AKIN
Volkan ÇIKINTOĞLU

---- FOTOĞRAFLAR ----