215

SNT Kodlu Dersler

Güzel Sanatlar Bölümü, Mimarlık Fakültesi'ne bağlı bölümler için açılmış olan GSB kodlu derslerin yanında 2009-2010 Güz Yarıyılından itibaren, tüm fakültelerin programlarında yer alan SNT kodlu 3 kredili zorunlu seçmeli dersleri (Havuz Dersleri) vermeye başlamıştır. İTÜ Senatosunun 04.05.2009 günlü ve 500 sayılı toplantısında alınan karar gereğince ITB dersi statüsünde olmak üzere öğrencilerimizin bir adet sanat dersi almasına karar verilmiştir.
 
SNT 101 Heykel Sanatına Bakış 
SNT 102 Fotoğraf 
SNT 103 Desen 
SNT 103E Drawing 
SNT 104 Mitoloji ve Sanat 
SNT 104E Mythology and Art 
SNT 105 Sinema Sanatı 
SNT 105E Film Art 
SNT 106 Geleneksel Türk El Sanatları 
SNT 106E Traditional Turkish Art & Crafts 
SNT 107 İlkçağ Anadolu Uygarlıkları 
SNT 107E Ancient Civilizations in Anatolia 
SNT 108 Seramik 
SNT 109 Kazı Resim (Gravür) 
SNT 111 Moda Tasarımı ve Sanat 
SNT 112 Tiyatro 
SNT 112E Theater
SNT 113 Sanat ve Yorum 
SNT 113E Art and Interpretation 
SNT 114 Günümüz Sanatı 
SNT 114E Contemporary Art 
SNT 115 Modernite ve Görsel Kültür 
SNT 116 İletişim Sanatı 
SNT 116E The Art of Communication 
SNT 117E Jazz Appreciation 
SNT 119 Popüler Müzik Tarihi 
SNT 121E World Music Cultures 
SNT 123 Film Yapımı 
SNT 123E Film Production 
SNT 211 İstanbul:Tarih, Sanat ve Toplum 
SNT 211E Istanbul: History, Art and Society 
SNT 212 Sanat, Kültür ve Toplum 
SNT 212E Art, Culture and Society 
SNT 213 Türkiye Müzik Kültürleri 
SNT 214 Performans, Müzik ve Dans 
SNT 215E Balkan Musics 
SNT 226 Sanat Felsefesi 
SNT 226E Philosophy of Art 
SNT 227E Sound and Society 
SNT 228 Müzik ve Politika