215

SNT 108 Seramik

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Seramik sanatının sanat tarihi içindeki önemini irdeleyerek tarihsel gelişiminin anlatımı; seramik
sanatının üretim merkezleri, sanatçılar ve örnekler üzerinden incelenmesi. Seramik sanat olgusu
ve malzemesinin tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evreleri.

Öğretim Elemanları


Aynur KARAKAŞ
Güngör GÜNER

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları

Ayla ÖZKÖK
Sait ADALI
Umut GERMEÇ

---- FOTOĞRAFLAR ----