İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
INARSY Son Katılım:  6 Haziran 2018
Sempozyum: 19 – 20 Temmuz 2018 , Bükreş
SANATKULE-1 Başlıyor !
Sunum: İstanbul'daki El Yazma Kütüphanelerinden Seçme Eserler 24 Nisan 2018
13:30-15:00 
Fen-Edebiyat Fakültesi ITB Seminer Odası
Seminer : Kayıp İstanbul Dr. Çiğdem Özkan Aygün
Yarışma: Nesilden Nesile Kuş Evleri Son Katılım Tarihi: 23 Mart 2018
ON ADIM Sinema Filmi
TAŞI-N-MA 15. İstanbul Bienali Komşu Etkinliği
Söyleşi: Sanatsal Bir Diyalog Olarak Renk 4 Şubat 2017  - Summart Sanat Merkezi