215

SNT 107E Ancient Civilizations in Anatolia 

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve İyonya ile Helenizmin
Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl
olduğu konuları incelenecektir.

Öğretim Elemanları


Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

---- FOTOĞRAFLAR ----