215

SNT 106 Geleneksel Türk El Sanatları  

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Geleneksel Türk El Sanatları içinde yer alan kitap sanatları (cilt, hat, tezhip, tasvir, kağıt
oymacılığı, ebru), çini-seramik sanatı, halı sanatı, kumaş sanatı, maden sanatı, ahşap sanatı, taş
sanatı hakkında genel bilgiler ve örnek eserler üzerinden incelemeler; günümüzde geleneksel
sanatlar adına yapılan çalışmalar.

Ders Tanıtımı:

Geleneksel Türk El Sanatları dersi, Türk kültürünün zengin ve çok katmanlı birikiminden yararlanarak yüzyıllar içinde üretilen sanat eserlerini temel nitelikleri, malzemeleri, yapım teknikleri açısından tanıtan ve örnekler aracılığıyla inceleyen bir ders olarak kurgulanmıştır. El yazma kitaplarıyla ilgili hat, cilt, tezhip (bezeme), tasvir (resim), ebru, ince oyma sanatları, çini-seramik, kumaş, halı, kilim, maden, ahşap, taş ve diğer küçük el sanatları dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Ders kapsamında düzenlenen müze, galeri, sergi gezileri ile derste görülen örneklerle daha yakından karşılaşma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca tüm geleneksel sanatların güncel ve modern uygulamaları da tanıtılmakta; el sanatlarına kaynaklık eden ögelerdeki değişim ve dönüşüm süreci ile ilgili gelişmeler aktarılmaktadır.

Öğretim Elemanları


Ayşe Yivlik NEFTÇİ
Zeynep Demircan Aksoy

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları

Hande DEDEAL

---- FOTOĞRAFLAR ----