215

SNT 104E Mythology and Art  

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Mitlerin doğuşu; Yunan ve Roma mitolojisinin kaynakları; Yunan mitolojisine göre evrenin oluşumu; Yunan
mitolijisinde başlıca kişilikler ve efsaneleri; Yunan mitlerinin diğer kültürlerdeki mitlere etkileri; Antik
Yunan, Helenistik ve Roma sanatlarında mitolojik betimlemeler; Rönesans, Manyerizm, Barok, Rokoko,
Yeni-Klasik, Romantizm, Pre-Rafaelcilik, Sembolizm gibi çeşitli dönemlere ait sanat akımlarında mitolojik
betimlemelerde üslup ve anlayış farklılıkları; modern sanatta ve modernizm sonrasında mitolojik
betimlemeler.

Öğretim Elemanları


Çiğdem ÖZKAN AYGÜN

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları

Özgür ÇİÇEK

---- FOTOĞRAFLAR ----