215

SNT 103 Desen  


Ders Katalog Formu: 
PDF


Ders İçeriği:

Görmek ve bakmak fiillerinin bilinçli bir şekilde öğretilmesini sağlayarak öğrencinin analiz ve
sentez yapma yetisini geliştirmesi için temel görselleştirme kavram ve tekniklerinin öğretilmesini
içerir.

Öğretim Elemanları


Başak AVCI
Ferhan GÖZGÜ ÇELİK
Hülya KÜPÇÜOĞLU
Yener PINARBAŞ

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları

Burçak BİNGÖL
Fatma Pınar YALÇIN
Hasan ZEYBEK
Selçuk FERGÖKÇE
Sema ÖCAL

---- FOTOĞRAFLAR ----