215

GSB 363 MİMARLIKTA SERAMİK UYGULAMALARI

Ders Katalog Formu: PDF


Ders İçeriği:

Plastik malzeme olan kilin fiziksel ve kimyasal özellikleri; kilin şekillendirme yöntemleri; görsel
iletişim; kavramsallaştırma ve görselleştirme konularının üç boyutlu form çalışmalarında
irdelenmesi; zıtlıkların dengesi (doluluk/boşluk, ışık/gölge, renk kontrastı); dokusal zıtlıklar;
oransal düzenlemeler; görsel formun ritmi; ifadenin Gestalt teorileri; transformasyon teknikleri;
metamorfoz çalışmaları.

Öğretim Elemanları


Aynur KARAKAŞ

---- FOTOĞRAFLAR ----