215

GSB 333 DOĞAÇLAMA OYUN VE OYNANIŞ


Ders Katalog Formu: 
PDF


Ders İçeriği:

TANIMA: Çocuk oyunları ve hayalleri, deneyim ve değişim.
TANIŞMA: Kişisel ve nesnel duygusallık, etkilenme, yüzeysel ve derin etki, kişisel ve nesnel
düşünce, bölünme ve algı, deney, inandırıcılık ve objektiflik.
TANITMA ve İFADE: Oyun ve oynanış, taklit, olaylara yaklaşım ve hatırlama, sesi kullanma ve
ritmik çalışma, davranışlarımıza yer ve zaman etkileri, konsantrasyon ve dikkat çalışmaları.

Öğretim Elemanları

Ali Ersan Karadeniz
Rabia Zeynep İŞLER

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları

Yiğit SERTDEMİR

---- FOTOĞRAFLAR ----