1436
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
Tünçel ÇELİK

Hizmetli 
Tel: (0 212) 245 20 56
Belgegeçer: (0 212) 243 01 23
E-posta:  gsb@itu.edu.tr